شنبه، 2 بهمن 1395
مدیر عامل

سید محمود موسویان

سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی

معاونت ها

اخبار سازمان بهسازی و نوسازی

Get Aggregated RSS

گزارشی از روند اجرای پروژه احداث سرای محله کیانشهر به روایت تصویر
به گزارش روابط عمومی سازمان بهسازی و نوسازی اهواز ، پروژه احداث سرای محله کوی جمهوری اسلامی واقع در حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز هم اکنون با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال اج...
گزارشی از روند اجرای پروژه احداث سرای محله کوی رمضان به روایت تصویر
گزارش تصویری از روند اجرای پروژه ساماندهی سیما و منظر خیابان انوشه به روایت تصویر
گزارشی از روند اجرای پروژه سرای محله کوی پردیس به روایت تصویر
گزارشی از روند اجرای پروژه ساماندهی سیما و منظر خیابان انوشه به روایت تصویر
سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز  : یکی از توصیه های قرآنی و آموزه های دینی در اسلام اهتمام به احداث و تعمیر و تجهیز مساجد است ، لذا بر همین اساس سازمان بهسازی و نوسازی با همکاری شهرد...
گزارشی از روند اجرای پروژه احداث سرای محله کوی پردیس به روایت تصویر
گزارشی از روند اجرای پروژه احداث سرای محله کوی رمضان به روایت تصویر

وضعیت آب و هوا
دات نت نیوک فارسی