وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ابلاغی سال ۱۳۹۳

رديف

شرح پروژه

معاونت ابلاغ کننده

منطقه یک

۱

احداث سرای محله آخر آسفالت در منطقه ۱

معاونت فنی و عمرانی

۲

خرید مبلمان سلمان فارسی

معاونت شهرسازی و معماری

۳

اجرای فونداسیون باکس های روشنایی سلمان فارسی

معاونت شهرسازی و معماری

۴

جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان کمپانی

معاونت خدمات شهری

۵

احداث زمین ورزشی پارک ۲۰ هکتاری

معاونت فنی و عمرانی

۶

تکمیل پیاده روسازی هسته مرکزی شهر اهواز

معاونت فنی و عمرانی

۷

طراحی مجتمع طبقاتی پارکینگ طالقانی

معاونت شهرسازی و معماری

منطقه دو

۱

مناسب سازی زمین بازی و ورزشی پارک ۴۲ هکتاری

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث پیاده رو خیابان کیان آباد

معاونت فنی و عمرانی

۳

احداث سوله فرهنگی-ورزشی کیانشهر

معاونت فنی و عمرانی

۴

پیاده رو سازی خیابان اصلی امانیه

معاونت فنی و عمرانی

۵

مطالعات سرای محله کیانشهر

معاونت شهرسازی و معماری

۶

احداث زمین ورزشی کیانشهر

معاونت فنی و عمرانی

۷

احداث مسیر ساحلی از بهشت هویزه تا بیمارستان مهر

معاونت فنی و عمرانی

۸

احداث سرویس بهداشتی زیر پل سیاه

معاونت فنی و عمرانی

۹

احداث فضای سبز حاشیه کارون پل جزیره تا پل سیاه

معاونت فنی و عمرانی

۱۰

احداث سرای محله کیانشهر

معاونت فنی و عمرانی

۱۱

مطالعات و طراحی سایت و سیویل بازار کالای خانه

معاونت شهرسازی و معماری

۱۲

بهسازی فضای سبز زیر پل هفتم

معاونت فنی و عمرانی

۱۳

مطالعات و طراحی سایت و سیویل بازار مبل

معاونت شهرسازی و معماری

۱۴

احداث زمین ورزشی زردشت

معاونت فنی و عمرانی

۱۵

احداث اماکن ورزشی محله ای (کیان آباد)

معاونت فنی و عمرانی

۱۶

بازسازی و تکمیل پارک جزیره

معاونت فنی و عمرانی

۱۷

کفپوش گذاری پیاده روهای پارک جزیره

معاونت فنی و عمرانی

۱۸

زیرسازی و جدولگذاری خیابانهای اصلی کیانشهر

معاونت فنی و عمرانی

۱۹

زیرسازی و جدولگذاری تا حد لایه اساس معابر مهرشهر

معاونت فنی و عمرانی

منطقه سه

۱

احداث پیاده رو خیابان زیتون کارمندی

معاونت فنی و عمرانی

۲

پیاده رو سازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده

معاونت فنی و عمرانی

منطقه چهار

۱

احداث سرای محله پردیس

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث زمین ورزشی گلبهار و میدان بسیج

معاونت فنی و عمرانی

۳

تکمیل ۳ باب سرویس بهداشتی کوی مجاهد

معاونت فنی و عمرانی

۴

خرید و نصب گاردریل

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۵

ادامه پیاده رو خیابان فروردین

معاونت فنی و عمرانی

۶

کفپوش گذاری و جدول گذاری فرهنگسرای IT

معاونت فنی و عمرانی

۷

اصلاح هندسی بلوار ساحلی جنب سیلو

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۸

انجام عملیات زیرزمینی نمودن برق نهضت آباد

معاونت شهرسازی و معماری

منطقه شش

۱

احداث سرای محله پردیس

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث زمین ورزشی گلبهار و میدان بسیج

معاونت فنی و عمرانی

۳

تکمیل ۳ باب سرویس بهداشتی کوی مجاهد

معاونت فنی و عمرانی

۴

خرید و نصب گاردریل

معاونت حمل و نقل و ترافیک

منطقه هفت

۱

احداث سرای محله پردیس

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث زمین ورزشی گلبهار و میدان بسیج

معاونت فنی و عمرانی

۳

تکمیل ۳ باب سرویس بهداشتی کوی مجاهد

معاونت فنی و عمرانی

۴

خرید و نصب گاردریل

معاونت حمل و نقل و ترافیک

منطقه هشت

۱

احداث سرای محله پردیس

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث زمین ورزشی گلبهار و میدان بسیج

معاونت فنی و عمرانی

۳

تکمیل ۳ باب سرویس بهداشتی کوی مجاهد

معاونت فنی و عمرانی

۴

خرید و نصب گاردریل

معاونت حمل و نقل و ترافیک

شهرداری مرکز

۱

اجرای بهسازی کشتارگاه دام اهواز

معاونت فنی و عمرانی

۲

انجام طراحی مرحله اول و دوم ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی غدیر واقع در حوزه خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز

معاونت فنی و عمرانی

۳

انجام تعمیرات سوله مجموعه فرهنگی- ورزشی مجموعه غدیر واقع در حوزه خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز

معاونت فنی و عمرانی

۴

اجرای طرح ممیزی مناطق یک و دو

معاونت اداری و مالی

۵

احداث دیوار، سردرب و اتاق نگهبانی واقع در محدوده منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۶

تهیه مصالح و اجرای کامل ساختمان lsf سوله مجموعه ورزشی غدیر واقع در محدوده منطقه ۶

معاونت فنی و عمرانی

۷

مطالعات شناسایی بناهای متروکه و مخروبه در سطح شهر اهواز

معاونت شهرسازی و معماری

۸

مطالعات همسان سازی ۱۰۰ کیلومتر پیاده رو در سطح شهر

معاونت شهرسازی و معماری

۹

انجام عملیات برداشت و تهیه نقشه های ۱۷۰ کیلومتر از سطح شهر اهواز

معاونت شهرسازی و معماری

۱۰

مطالعات و طراحی شهری و بدنه سازی سیما و منظر هسته مرکزی شهر اهواز

معاونت شهرسازی و معماری

۱۱

مطالعات و طراحی شهری خیابان نهج البلاغه

معاونت شهرسازی و معماری

۱۲

مطالعات بدنه سازی سیما و منظر شهری کوی فاطمی

معاونت شهرسازی و معماری

۱۳

تعمیرات ساختمان فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری

معاونت اداری و مالی

۱۴

مطالعات و طراحی پل عابر پیاده بلوار شهید مدرس

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۱۵

اجرای بدنه سازی و ساماندهی میدان نهضت آباد

معاونت شهرسازی و معماری

۱۶

مطالعات و طراحی و ساماندهی خیابان انوشه

معاونت فنی و عمرانی

۱۷

جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان کمپانی

معاونت خدمات شهری

۱۸

جمع آوری و دفع آبهای سطحی کوی رمضان

معاونت خدمات شهری

۱۹

جمع آوری و دفع آبهای سطحی باند کندرو شمالی ۶۸ متری علوی

معاونت خدمات شهری

۲۰

مطالعات و طراحی دفع آبهای سطحی شهر اهواز

معاونت خدمات شهری

۲۱

بازسازی سوله مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر

معاونت فنی و عمرانی

۲۲

احداث اسکلت و سقف پارکینگ طالقانی

معاونت فنی و عمرانی

۲۳

تعمیرات ساختمان فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری

معاونت اداری و مالی

۲۴

مطالعات و طراحی تقاطع توحید-چمران

معاونت فنی و عمرانی

۲۵

خدمات نقشه برداری تقاطع های حادثه خیز مناطق

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۲۶

خدمات مطالعات بهسازی و تعریض پل سوم

معاونت فنی و عمرانی

۲۷

تهیه و اجرای چمن مصنوعی سطح شهر

معاونت فنی و عمرانی

۲۸

مطالعات و طراحی بدنه سازی میدان نهضت آباد

معاونت شهرسازی و معماری

۲۹

اجرای 20 گمانه سی متری

معاونت فنی و عمرانی

۳۰

نقشه برداری بلوار هاشمی،...

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۳۱

جمع آوری و دفع آبهای سطحی ۶۸متری

معاونت خدمات شهری

۳۲

مطالعات مجتمع تجاری اداری زاگرس

معاونت مشارکتها

۳۳

مطالعات مجتمع تجاری اداری سروش

معاونت مشارکتها

۳۴

مطالعات مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس

معاونت مشارکتها

۳۵

مطالعات مجتمع ایستگاهی قطار شهری نادری شرقی

معاونت مشارکتها

۳۶

مطالعات ساماندهی منظر شهر اهواز با رویکرد مشارکت بخش خصوصی

معاونت مشارکتها

۳۷

فاز اول پروژه ممیزی شهر اهواز

معاونت اداری و مالی

۳۸

خرید مصالح خیابان سلمان فارسی

معاونت فنی و عمرانی

۳۹

مطالعات، طراحی و احداث سرویس بهداشتی در هسته مرکزی شهر

 

۴۰

انجام مطالعات برنامه ریزی و مدیریت کاربردهای منطقه کیانپارس با رویکرد روان سازی ترافیک در افق ۱۰ ساله

 

 
وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ابلاغی سال ۱۳۹۲

رديف

شرح پروژه

معاونت ابلاغ کننده

منطقه۱

۱

تکمیل پیاده رو سازی هسته مرکزی شهر در منطقه ۱

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث پیاده رو خیابان طالقانی در منطقه ۱

معاونت فنی و عمرانی

۳

احداث زمین ورزشی پارک 20هکتاری در منطقه ۱

معاونت فنی و عمرانی

۴

اجرای کانال خیابان کمپانی از خیابان ۱۱ تا تقاطع جمهوری و بلوار بهبهانی

معاونت فنی و عمرانی

منطقه۲

۱

تکمیل پیاده رو سازی جاده ساحلی از بهشت هویزه تا پل معلق در منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث پیاده رو کیان آباد در منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۳

فضای سبز حاشیه کارون حدفاصل پل جزیره تا پل سیاه در منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۴

جابجایی ایستگاه آب خام موحدین در منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۵

احداث سرای محله کیانشهر در منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۶

احداث سوله چندمنظوره (فرهنگی-ورزشی) کیانشهر در منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۷

احداث زمین ورزشی کیانشهر

معاونت فنی و عمرانی

۸

احداث زمین ورزشی زردشت

معاونت فنی و عمرانی

۹

زیر سازی، جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان اصلی کیانشهر حدفاصل خیابان های فرعی مریم و شقایق

معاونت فنی و عمرانی

۱۰

احداث مسیر جدید جاده ساحلی از رستوران بهشت هویزه تا بیمارستان مهر

معاونت فنی و عمرانی

۱۱

پیاده رو سازی خیابان اصلی امانیه در سطح منطقه ۲

معاونت فنی و عمرانی

۱۲

احداث سرویس های بهداشتی جاده ساحلی زیر پل سیاه در منطقه۲

معاونت فنی و عمرانی

منطقه۴

۱

اصلاح هندسی بلوار ساحلی جنب سیلو

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۲

ادامه پیاده رو خیابان فروردین در منطقه ۴

معاونت فنی و عمرانی

۳

احداث زمین ورزشی خیابان گلبهار و میدان بسیج(لشکرآباد) در منطقه۴

معاونت فنی و عمرانی

۴

خرید و نصب گاردریل

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۵

کفپوش گذاری و جدول گذاری محوطه فرهنگسرای IT

معاونت فنی و عمرانی

منطقه۶

۱

جمع آوری و دفع آب های سطحی کندروی شمالی ۶۸ متری علوی

معاونت فنی و عمرانی

۲

جمع آوری و دفع آب های سطحی جاده خرمشهر تقاطع ۶۸ متری علوی

معاونت فنی و عمرانی

منطقه ۷

۱

احداث دوربرگردان پروانه ای بلوار نواب

معاونت حمل و نقل و ترافیک

۲

تکمیل پیاده روسازی بلوار فنی و حرفه ای در منطقه ۷

معاونت فنی و عمرانی

۳

احداث پیاده رو پارک ملت در منطقه ۷

معاونت فنی و عمرانی

۴

احداث سرای محله کوی رمضان در منطقه۷

معاونت فنی و عمرانی

۵

ساماندهی و اجرای فلاور باکس بلوار نواب از میدان لوله سازی تا کوی مجاهدین

معاونت فنی و عمرانی

۶

اجرای اصلاح هندسی و تعریض خیابان صباحی

معاونت فنی و عمرانی

۷

تکمیل و بهسازی سرای محله کوی آل صافی در منطقه ۷

معاونت فنی و عمرانی

منطقه۸

۱

احداث پیاده رو در بلوار دعبل خزاعی و سپاه

معاونت فنی و عمرانی

۲

احداث دو باب زمین ورزشی در منطقه ۸

معاونت فنی و عمرانی