پروژه های مطالعاتی و طراحی ۱۳۹۳

ردیف

شرح پروژه

ابلاغ کننده

۱

پروژه مطالعات بدنه سازی سیما و منظر شهری کوی فاطمی

(حد فاصل خیابان امام خمینی تا ۳۸متری آریا شهر )

 

معاونت شهر سازی و معماری

۲

پروزه مطالعاتی ایستگاه قطار شهری نادری شرقی

معاونت مشارکتهای اقتصادی

۳

پروژه مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی مجتمع تجاری اداری سروش واقع در کیانپارس

 

معاونت مشارکتهای اقتصادی

۴

پروژه مطالعات امکان سنجی فنی- اقتصادی مجتمع تجاری – اداری زاگرس

واقع در بلوار پاسداران

 

معاونت شهر سازی و معماری

۵

پروژه مطالعات شناسایی بناهای متروکه و مخروبه سطح شهر اهواز

 

معاونت شهر سازی و معماری

۶

پروژه مطالعات همسان سازی ۱۰۰کیلومتر پیاده رو در سطح شهر (۲)

 

معاونت شهر سازی و معماری

۷

پروژه مطالعات مجتمع پارکینگ طالقانی واقع در کیانپارس

 

معاونت مشارکتهای اقتصادی

 

ردیف

شرح پروژه

حوزه ابلاغ کننده

۱

پروژه همسان سازی ۱۰۰ کیلومتر پیاده روسازی در سطح شهر اهواز (۱)

معاونت حمل و نقل و ترافیک

 

۲

پروژه ساماندهی سیما و منظر خیابان طالقانی اهواز حد فاصل میدان شهدا تا خیابان شریعتی

معاونت شهرسازی و معماری

۳

پروژه ساماندهی سیما و منظر خیابان امام خمینی شرقی اهواز حد فاصل خیابان شریعتی تا بلوار آیت اله بهبهانی

معاونت شهرسازی و معماری

۴

پروژه ساماندهی سیما و منظرشهریمیدان نهضت آباد

معاونت شهرسازی و معماری

 

۵

پروژه ساماندهی سیما و منظر شهری خیابان سلمان فارسی

معاونت شهرسازی و معماری

 

۶

پروژه طراحی بازارچه دعبل خزایی واقع در حوزه خدماتی منطقه هشت شهرداری

سازمان میادین

۷

پروژه طراحی بلوار کارگر واقع در حوزه خدماتی منطقه چهار شهرداری

منطقه چهار

 

۸

پروژه طراحی کفسازی بلوار ساحلی غربی حدفاصل مجتمع بهشت هویزه تا پل سفید

منطقه دو

۹

پروژه مطالعات و طراحی شهری منطقه گلستان جنوبی شهر اهواز

معاونت شهرسازی و معماری

 

۱۰

پروژه مطالعات و طراحی شهری منطقه زیتون کارمندی شهر اهواز

معاونت شهرسازی و معماری

 

۱۱

پروژه مطالعات بافت فرسوده محلات علوی، نهضت آباد، سیاحی

معاونت شهرسازی و معماری

 

۱۲

پروژه مطالعات طرح جامع محورهای ورودی و خروجی شهر اهواز

معاونت شهرسازی و معماری

 

۱۳

پروژه مطالعات و طراحی و ساماندهی خیابان انوشه

معاونت فنی و عمرانی

 

۱۴

پروژه ساماندهی سیما و منظر خیابان شریعتی اهواز حد فاصل خیابان سلمان فارسی تا خیابان طالقانی

معاونت شهرسازی و معماری